Ogłoszenia i Przetargi

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami i przetargami

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Bogdan Łoboz Syndyk Masy Upadłości Gildia Reklamy Alicja Rajczyk w upadłości z siedzibą w Tarnowie zaprasza wszystkich chętnych do składania ofert na zakup nieruchomości: - ½ części nieruchomości lokalowej, położonej w Tarnowie przy ul. Ochronek 16/1, o całkowitej pow. użytkowej 53,76m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Stanisława Maciejowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: działki nr 9340/2 gruntowej niezabudowanej o pow. 0,1081 ha, obręb 0001 położonej w Suchej Beskidzkiej, która objęta jest KW KR1B/00064874/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej ...

Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności

Syndyk Masy Upadłości Stanisława Maciejowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: działki nr 9340/2 gruntowej niezabudowanej o pow. 0,1081 ha, obręb 0001 położonej w Suchej Beskidzkiej, która objęta jest KW KR1B/00064874/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Mariana Nabagło osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: - prawa własności udziału 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu, działki nr ewidencyjny 80/13, położonej w obrębie 0055 Nowa Huta, ul. Na Załęczu, gmina Miasto Kraków, powiat ...

Ogłoszenie o sprzedaży udziałów w spółce

Syndyk Masy Upadłości WSW Andoria SA w upadłości z siedzibą w Andrychowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: 100% udziałów w spółce Zarząd Nieruchomościami Posesja Sp. z o.o. (KRS: 0000051719) z siedzibą w Andrychowie Za kwotę nie niższą niż  137 652,22zł Wadium  wynosi  10 % ceny wywołania ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Agnieszki Wiltos osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: nieruchomości lokalowej położonej w Krakowie os. Centrum C 1/118. W skład nieruchomości wchodzą: 1.  lokal mieszkalny nr 118 o pow. użytkowej 32,94m2. KW KR1P/00504957/1 prowadzonej przez ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E o sprzedaży nieruchomości Bogdan Łoboz Syndyk Masy Upadłości Jana Kłapyty prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Eksport – Import ZIS – BUD Jan Kłapyta w Stryszawie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:  1) nieruchomości gruntowej ...

Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności

O G Ł O S Z E N I E o sprzedaży wierzytelności w drodze konkursu ofert Bogdan Łoboz Syndyk Masy Upadłości Jana Kłapyty prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Eksport – Import ZIS – BUD Jan Kłapyta w Stryszawie ogłasza pisemny przetarg ofertowy w drodze konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ...

1 2 7