Ogłoszenia i Przetargi

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami i przetargami

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Syndyk Masy Upadłości WSW Andoria SA w upadłości z siedzibą w Andrychowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: Prawa własności lokalu niemieszkalnego (schronu) o pow. użytkowej 121,20m2 przy ul. Krakowska 144, 34-120 ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Bogdan Łoboz Syndyk Masy Upadłości Gildia Reklamy Alicja Rajczyk w upadłości z siedzibą w Tarnowie zaprasza wszystkich chętnych do składania ofert na zakup nieruchomości: - ½ części nieruchomości lokalowej, położonej w Tarnowie przy ul. Ochronek 16/1, o całkowitej pow. użytkowej 53,76m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie VI ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Syndyk Masy Upadłości WSW Andoria SA w upadłości z siedzibą w Andrychowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: Prawa własności lokalu niemieszkalnego (schronu) o pow. użytkowej 121,20m2 przy ul. Krakowska 144, 34-120 Andrychów  udziału 12120/113850 we współwłasności części ...

INFORMACJA: PRZETARG OFERTOWY ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY Z PRZYCZYN FORMALNYCH

INFORMACJA : PRZETARG OFERTOWY ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY Z PRZYCZYN FORMALNYCH OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Syndyk Masy Upadłości Mariana Nabagło osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: - nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie 0006 ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Łączany, gmina Brzeźnica

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Syndyk Masy Upadłości Moniki Kwit osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: Udziału w wysokości ½ część w nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr ew. 717 o pow. 0,0159ha, Łączany, gmina Brzeźnica, powiat ...

Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności

Sygn. akt: VIII GUp 310/19 O G Ł O S Z E N I E o sprzedaży wierzytelności w drodze konkursu ofert Bogdan Łoboz Syndyk Masy Upadłości Jana Kłapyty prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Eksport – Import ZIS – BUD Jan Kłapyta w Stryszawie ogłasza pisemny przetarg ofertowy w drodze konkursu ofert na ...

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI Syndyk Masy Upadłości Elżbiety Starostki osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki: - wierzytelności głównej w kwocie 25 079,52zł Za cenę najwyższą możliwą do osiągnięcia Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – Ponikiew, gmina Wadowice.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Syndyk Masy Upadłości Małgorzaty Kupczyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: 1. nieruchomości położonej w Ponikwi Obręb 0010, gmina Wadowice, działka nr ew. 58/2 o pow. 0,0788ha, wraz zabudową dla której Sąd Rejonowy V Wydział ...

1 2 5