Ogłoszenia i Przetargi

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami i przetargami

Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności

Sygn. akt: VIII GUp 310/19 O G Ł O S Z E N I E o sprzedaży wierzytelności w drodze konkursu ofert Bogdan Łoboz Syndyk Masy Upadłości Jana Kłapyty prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Eksport – Import ZIS – BUD Jan Kłapyta w Stryszawie ogłasza pisemny przetarg ofertowy w drodze konkursu ofert na ...

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI Syndyk Masy Upadłości Elżbiety Starostki osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki: - wierzytelności głównej w kwocie 25 079,52zł Za cenę najwyższą możliwą do osiągnięcia Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – Ponikiew, gmina Wadowice.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Syndyk Masy Upadłości Małgorzaty Kupczyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: 1. nieruchomości położonej w Ponikwi Obręb 0010, gmina Wadowice, działka nr ew. 58/2 o pow. 0,0788ha, wraz zabudową dla której Sąd Rejonowy V Wydział ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Modlnica

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Syndyk Masy Upadłości Mariana Nabagło osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: - nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie 0006 Modlnica, gmina Wielka Wieś, powiat krakowski, województwo małopolskie, adres Modlnica, ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Filipowice.

Syndyk Masy Upadłości Mariana Nabagło osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: - nieruchomości gruntowych niezabudowanych działek położonych w obrębie 0006 Filipowice, gmina Krzeszowice, powiat krakowski, województwo małopolskie, działki o nr ew.: 1716/2 ,1965 ,1990 ,2178 ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej – Mszana Dolna, powiat Limanowski.

Syndyk Masy Upadłości Waldemara Tomali osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: udziału 29/192 części w prawie własności nieruchomości gruntowej objętej KW NS2L/00036412/6 położonej w Mszanie Dolnej, gmina Mszana Dolna, powiat limanowski, województwo ...

Oferta sprzedaży nieruchomości – Trzebinia.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Syndyk Masy Upadłości Andrzeja Najborczyka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: Nieruchomości lokalowej, położonej w Trzebini przy ul. Lipcowej 42/6, objętej księgą wieczystą KR1C/00061698/6Udziału wynoszącego 652/10000 we ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – Kraków ul. Bosaków (lokal użytkowy)

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej  Krzysztofa  Szuby  ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki: Udziału w wysokości 32500/81091 części nieruchomości lokalowej o powierzchni 360,22zł m2 położonego w Krakowie przy ul. Bosaków 5A/LU 87 objętego KW KR1P/00440917/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy ...

1 2 4