Ogłoszenia i Przetargi

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami i przetargami

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Bogdana Chochorowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: - udziału 1/8 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, działka nr ew. 99/1 Obręb 0005 Podole Górowa o powierzchni 1,54 ha tj. 15.400 m2 - udziału 1/8 ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Moniki Kwit osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: Udziału w wysokości ½ część w nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr ew. 717 o pow. 0,0159ha, Łączany, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki Za cenę nie niższą niż 1/2 ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Mariana Nabagło osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: - prawa własności udziału 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu, działki nr ewidencyjny 80/13, położonej w obrębie 0055 Nowa Huta, ul. Na Załęczu, gmina Miasto Kraków, powiat ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Jerzego Harasimczyka  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: udział w wysokości ½ w prawie własności lokalowej nieruchomości położonej przy ulicy Role 13/3 w Suchej Beskidzkiej, objętego księgą wieczystą nr KR1B/00057423/6 prowadzoną przez Sąd ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Jana Kłapyty osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo - Usługowe Eksport-Import ZIS-BUD Jan Kłapyta ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: – działki nr ew. 3407/1 obręb 0007 Stryszawa o pow. 1795m2 – działki nr ew. 3469 obręb 0007 Stryszawa o ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Mariana Nabagło osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: - prawa własności udziału 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu, działki nr ewidencyjny 80/13, położonej w obrębie 0055 Nowa Huta, ul. Na Załęczu, gmina Miasto Kraków, powiat ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Jana Kłapyty osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo - Usługowe Eksport-Import ZIS-BUD Jan Kłapyta ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: – działki nr ew. 3407/1 obręb 0007 Stryszawa o pow. 1795m2 – działki nr ew. 3469 obręb 0007 Stryszawa o ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Bogdan Łoboz Syndyk Masy Upadłości Gildia Reklamy Alicja Rajczyk w upadłości z siedzibą w Tarnowie zaprasza wszystkich chętnych do składania ofert na zakup nieruchomości: - ½ części nieruchomości lokalowej, położonej w Tarnowie przy ul. Ochronek 16/1, o całkowitej pow. użytkowej 53,76m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ...

1 2 8