Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Kraków - ul. Słoneckiego.

OGŁOSZENIE

O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej  Krzysztofa  Szuby  ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:

– Lokalu mieszkalnego o pow. 83,39 m2, położonego w Krakowie przy ul. Słoneckiego 9/2, objętego KW nr KR1P/00314069/0 wraz z udziałem 83/1809 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu objętego KW nr KR1P/00275832/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych;

za cenę wywołania  nie niższą niż 514 980,00 zł netto.

Wadium  wynosi  10 % ceny wywołania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej zgodnej z zatwierdzonym regulaminem sprzedaży znajdującym się na stronie internetowej syndyka.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą najpóźniej do dnia  08.09.2021 r. na adres:  Kancelaria Notarialna Elżbieta Judasz, 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 9C z napisem na kopercie „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI KRAKÓW >< NIE OTWIERAĆ”.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 15.09.2021 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej w Suchej Beskidzkiej. 

Z przedmiotem sprzedaży, opisem i oszacowaniem, regulaminem sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie syndyka najpóźniej do dnia 08.09.2021 r. osobiście lub przez pełnomocnika. Regulamin sprzedaży oraz opis i oszacowanie nieruchomości opublikowany jest na stronie internetowej https://bogdanloboz.pl/

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 08.09.2021 r.

Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy: 513 087 074, e- mail: syndyk.loboz@gmail.com.