Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości - Ponikwia gm. Wadowice

OGŁOSZENIE

O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości Małgorzaty Kupczyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:

1. nieruchomości położonej w Ponikwi Obręb 0010, gmina Wadowice,działka nr ew. 58/2 o pow. 0,0788ha, wraz zabudową dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wadowicach prowadzi KW nr KR1W/00106042/9;

Za cenę nie niższą niż  121 181,00zł

2. udziału ½ nieruchomości gruntowej położonej w PonikwiObręb 0010gmina Wadowice działka  nr ew. 27/5 o pow. 0,0186ha, działka nr ew. 35/4 o pow. 0,0498ha, działka nr ew. 53/3 o pow. 0,0145ha, działka nr ew. 179 o pow. 0,0605ha, działka nr ew. 191 o pow. 0,0667ha, działka nr ew. 221/1 o pow. 0,1226ha, działka nr ew. 252 o pow. 0,0745ha, działka nr ew. 258 o pow. 0,0444ha, działka nr ew. 290/1 o pow. 0,1543ha, działka nr ew. 293 o pow. 0,0737ha, działka nr ew. 318 o pow. 0,2216ha,

dla których Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wadowicach prowadzi KW nr KR1W/00106044/3;

Za cenę nie niższą niż  37 288,00zł

3. udziału 3/128 nieruchomości gruntowej położonej w Ponikwiobręb 0010gmina Wadowice działka nr ew. 100 o pow. 0,0320ha, działka nr ew. 101 o pow. 0,1784ha, działka nr ew. 130/1 o pow. 0,0943ha, działka nr ew. 147 o pow. 0,3039ha, działka nr ew. 185 o pow. 0,1219ha, działka nr ew. 241 o pow. 0,0788ha, działka nr ew. 242 o pow. 0,1212ha, działka nr ew. 321 o pow. 0,0173ha, działka nr ew. 339/1 o pow. 4,2506ha, działka nr ew. 339/6 o pow. 2,2918ha, działka nr ew. 341 o pow. 0,0234ha, działka nr ew. 359/1 o pow. 4,4278ha, działka nr ew. 362 o pow. 0,4100ha

dla których Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wadowicach prowadzi KW nr KR1W/00033376/6;

Za cenę nie niższą niż  15 817,00zł

4. udziału 5/64 nieruchomości gruntowej położonej w Ponikwi obręb 0010gmina Wadowice działka nr ew. 248 o pow. 0,3327ha, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wadowicach prowadzi KW nr KR1W/00033377/3;

Za cenę nie niższą niż  1 159,00zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej zgodnej z zatwierdzonym regulaminem sprzedaży.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą najpóźniej do dnia  11.10.2021 r. na adres:  Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz , 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Konopnickiej 11 z napisem na kopercie „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PONIKIEW >< NIE OTWIERAĆ”.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 18.10.2021 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Syndyka w Suchej Beskidzkiej. 

Z przedmiotem sprzedaży, opisem i oszacowaniem, regulaminem sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie syndyka najpóźniej do dnia 11.10.2021 r. osobiście lub przez pełnomocnika. Regulamin sprzedaży oraz opis i oszacowanie nieruchomości opublikowany jest na stronie internetowej https://bogdanloboz.pl/

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 11.10.2021 r.

Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy: 513 087 074, e- mail: syndyk.loboz@gmail.com.