OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI

OGŁOSZENIE

O SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI

Syndyk Masy Upadłości Elżbiety Starostki osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:

– wierzytelności głównej w kwocie 25 079,52zł

Za cenę najwyższą możliwą do osiągnięcia

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej osobiście, e- mailem lub pocztą tradycyjną.

Oferty należy składać najpóźniej do dnia  16.05.2022 r. na adres:  Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz , 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Konopnickiej 11.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 19.05.2022 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Syndyka w Suchej Beskidzkiej. 

Zainteresowani dokumentami w przedmiotowej sprawie mogą zapoznać się w kancelarii syndyka lub telefonicznie: 513 087 074 lub e- mail:syndyk.loboz@gmail.com.

Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest opublikowane na stronie internetowej https://www.bogdanloboz.pl/

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 19.05.2022 r.

Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. Kontaktowy 513 087 074, e- mail: syndyk.loboz@gmail.com.