Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności

Sygn. akt: VIII GUp 310/19

O G Ł O S Z E N I E

o sprzedaży wierzytelności w drodze konkursu ofert

Bogdan Łoboz Syndyk Masy Upadłości Jana Kłapyty prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Eksport – Import ZIS – BUD Jan Kłapyta w Stryszawie ogłasza pisemny przetarg ofertowy w drodze konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki:

  1. wierzytelności głównej w kwocie: 59 953,50zł

Za cenę nie niższą niż: 29 976,75zł

  • wierzytelności głównej w kwocie:101 851,69zł

Za cenę nie niższą niż: 50 925,84zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej osobiście, e- mailem lub pocztą tradycyjną.

Oferty należy składać najpóźniej do dnia  06.06.2022 r. na adres:  Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz , 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Konopnickiej 11.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 09.06.2022 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Syndyka w Suchej Beskidzkiej. 

Zainteresowani dokumentami w przedmiotowej sprawie mogą zapoznać się w kancelarii syndyka lub telefonicznie: 513 087 074 lub e- mail:syndyk.loboz@gmail.com.

Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest opublikowane na stronie internetowej https://www.bogdanloboz.pl/

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 06.06.2022 r.

Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. Kontaktowy 513 087 074, e- mail: syndyk.loboz@gmail.com.