Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej - Mszana Dolna, powiat Limanowski.

Syndyk Masy Upadłości Waldemara Tomali osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:

  1. udziału 29/192 części w prawie własności nieruchomości gruntowej objętej KW NS2L/00036412/6 położonej w Mszanie Dolnej, gmina Mszana Dolna, powiat limanowski, województwo małopolskie

       a) działka nr ew. 4688/9 Obręb 0001 Gronoszowa  o pow. 0,0099ha

       Za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 957,00zł

       b) działka nr ew. 4688/11 Obręb 0001 Gronoszowa o pow. 0,0472ha

budynek mieszkalny Mszana Dolna ul. W. Orkana 25a, o pow. użytkowej 54,36 m2 (pomiary z natury), zlokalizowany na działce nr ew. 4688/11

       Za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 16 903,00zł

  • udziału 29/96 części w prawie własności nieruchomości gruntowej objętej kW NS2L/00038563/3 położonej w Mszanie Dolnej, gmina Mszana Dolna, powiat limanowski, woj. Małopolskie.
  • działka nr ew. 4688/8 Obręb 0001 Gronoszowa o pow. 0,0066ha.

Za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 1 317,00zł

Wadium  wynosi  10 % ceny wywołania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej zgodnej z zatwierdzonym regulaminem sprzedaży.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą najpóźniej do dnia  14.03.2022 r. na adres:  Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz , 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Konopnickiej 11 z napisem na kopercie „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI MSZANA DOLNA >< NIE OTWIERAĆ”.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 18.03.2022 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Syndyka w Suchej Beskidzkiej. 

Z przedmiotem sprzedaży, opisem i oszacowaniem, regulaminem sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie syndyka najpóźniej do dnia 14.03.2022 r. osobiście lub przez pełnomocnika. Regulamin sprzedaży oraz opis i oszacowanie nieruchomości opublikowany jest na stronie internetowej https://www.bogdanloboz.pl/

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 14.03.2022.

Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy: 513 087 074, e- mail: syndyk.loboz@gmail.com.