Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości - Kraków ul. Bosaków (lokal użytkowy)

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej  Krzysztofa  Szuby  ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:

  1. Udziału w wysokości 32500/81091 części nieruchomości lokalowej o powierzchni 360,22zł m2 położonego w Krakowie przy ul. Bosaków 5A/LU 87 objętego KW KR1P/00440917/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych stanowiący lokal użytkowy oraz udział 81091/755844 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu  terenu objętego KW KR1P/00238497/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych

cena wywołania nie niższa niż 50% oszacowania nieruchomości tj. 948 798zł netto.

Wadium  wynosi  10 % ceny wywołania każdej pozycji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej zgodnej z zatwierdzonym regulaminem sprzedaży znajdującym się na stronie internetowej syndyka.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą najpóźniej do dnia  14.12.2021 r. na adres:  Kancelaria Notarialna Elżbieta Judasz, 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 9C z napisem na kopercie „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI KRAKÓW >< NIE OTWIERAĆ”.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 17.12.2021 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej w Suchej Beskidzkiej. 

Z przedmiotem sprzedaży, opisem i oszacowaniem, regulaminem sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie syndyka najpóźniej do dnia 14.12.2021 r. osobiście lub przez pełnomocnika. Regulamin sprzedaży oraz opis i oszacowanie nieruchomości opublikowany jest na stronie internetowej https://bogdanloboz.pl/

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 14.12.2021 r.

Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy: 513 087 074, e- mail: syndyk.loboz@gmail.com.